Uren

Is er een mogelijkheid dat je bij een folder (bv high rotation) kan aangeven dat de platen pas na een bepaalde tijd terugkomen ? Bv classics pas na 6 dagen en nieuwe platen vanaf 4uur ?
Vind dit niet meteen terug ?
Enkel de standaard van artiest en track … maar das algemeen ?

Right click folder in library, Properties, Scheduling, Override default Mini Scheduler Settings.


Shot aus der Zwischenablage (29-06-18, 14-03-10).png

Top ! 8)